Papežův almužník pomáhá transgender sexuálním pracujícím

POLSKÝ KARDINÁL REPREZENTUJE POKROKOVÉ MYŠLENÍ ČÁSTI ŘÍMSKO-KATOLICKÉ CÍRKVE.

Skupině existenčně ohrožených transgender sexuálních pracovníků a pracovnic v Itálii se dostalo nečekané podpory – od kardinála, nad nímž v církevní hierarchii je již jen papež František. Kardinál Konrad Krajewski je od roku 2013 tzv. almužníkem Jeho Svatosti, tedy představeným Úřadu apoštolské charity, pověřeným rozdělováním almužen. 

Krajewski byl informován o obtížné situaci transgender pracujících v sexuálních službách, kteří žijí v pobřežním městečku poblíž Říma. Skupina sexuálních pracovníků a pracovnic zde z důvodu COVID-19 karantény čelí bídě, nejsou nikterak dokumentováni a nedosáhnou tudíž na jakoukoliv vládní pomoc. Kardinál, přezdívány jako „papežův Robin Hood“, se rozhodl skupině pomoci. Zajistil dostatek peněz pro místní farnost, aby měli transgender sexuálně pracující co jíst a dokázali se o sebe postarat. 

„Nechápu, proč se tomu věnuje tolik pozornosti,“ řekl po telefonu kardinál Konrad Krajewski pro agenturu Reuters. „Pro církev je to zcela běžné.“ Zároveň v rozhovoru opakovaně vyjádřil porozumění pro situaci sexuálních pracovníků.

„Vše je zavřené,“ řekl. „Nemají žádné zdroje obživy. Rozhodli se tedy o pomoc požádat pastora, nemohli žádat statní úředníky, politiky, a pastor kontaktoval nás. Lidé jsou zde v opravdu obtížné situaci, jejich pasy vlastní mafiánští pasáci, kteří nad nimi mají plnou moc. My následujeme evangelium.“

Ve svých 56 letech je Krajewski jeden z nejmladších kardinálů na světě a často drží ochrannou ruku nad znevýhodněnými a marginalizovanými. Jeho jednání a vystupování je, především pro LGBTQ komunitu, osvěžující změnou s ohledem na oficiální církevní dogma, které odmítá manželství stejného pohlaví, a dokonce i samotnou transgenderovou identitu. 

Zdroj: Advocate, Reuters, Niceboys

Přispět