Maďarská vláda se snaží znemožnit právní změnu pohlaví

Návrh zákona, který byl místopředsedou vlády Zsoltem Semjénem v úterý večer předložen parlamentu, by mohl znemožnit oficiální změnu pohlaví v Maďarsku.

Návrh zákona byl předložen v Mezinárodní den transgender viditelnosti a snaží se zavést termín „pohlaví při narození“ (gender at birth), definované jako „biologické pohlaví, které je určené primárními pohlavními znaky a chromozómy“, do zákona o evidenci obyvatel. 

„Pohlaví při narození“ má nahradit nynější „pohlaví“ (gender). Pokud by zákon prošel, znamenalo by to, že pohlaví již nebude v průběhu života možné změnit.

Důsledky jsou dalekosáhlé. Občanské a řidičské průkazy, pasy, to vše vychází právě z údajů, které jsou zaneseny v registru obyvatel. Nově by tak mělo „pohlaví při narození“ nahradit kolonku „pohlaví“ ve všech oficiálních dokumentech.  

Navíc, pokud by zákon skutečně prošel, transgender lidé by nemohli právně změnit ani svá jména, křestní jméno totiž musí v evidenci obyvatel korespondovat s pohlavím, nyní s „pohlavím při narození“.

Důvody k takové změně bazírují na biologické determinaci pohlaví. Evidence má totiž pouze potvrzovat práva a skutečnosti, nikoliv je vytvářet, a ježto zatím není možné kompletně biologické pohlaví změnit, je dle navrhovatelů nutné, aby s tím registr obyvatel korespondoval.

Maďarsko se řádí mezi jednu ze sedmi zemí EU, která dosud odmítala ratifikovat Instanbulskou úmluvu, ta mimo jiné definuje pohlaví jako sociální konstrukt.

Zdroj: index.hu

Přispět