Co dělat, když urazím transgender či nebinární lidi?

Americký projekt doporučuje tři základní kroky: naslouchat, převzít odpovědnost, zachovat se příště lépe.

Travor project je kalifornská nonstop linka psychické pomoci pro mladé LGBTQ. V rámci Mezinárodního dne transgender viditelnosti, sepsal Travor Project jakéhosi průvodce či manuál, jak se rovnocenně chovat k transgender a nebinárním lidem. Průvodce má šířit osvětu ohledně komplexnosti a variability genderové identity, učinit veřejné mínění informovanější a okolí vůči transgender a nebinárním lidem přívětivější a bezpečnější.

 

Průvodce například radí, „co mám dělat, pokud jsem někoho nedopatřením urazil“.

Každému se může stát, že neúmyslně někoho urazí, někoho se dotkne, třeba si „jen“ splete něčí jméno. Pro členy LGBTQ+ komunity to ale leckdy může znamenat začátek nebo nárůst pocitů méněcennosti a jiných psychických problémů.

„Stačí“, že použijete chybné zájmeno, oslovíte druhého jménem rodným namísto tím zvoleným, chybně mu přiřknete jiné pohlaví, než s kterým se cítí identifikován. To vše může silně zasáhnout především transgender a nebinární osoby a, jak ze zkušeností udává Travor Project, často jsou to i příčiny, proč si mladý člověk sáhne na život.

Nicméně chybovat je lidské, ale také bychom se měli snažit své chyby napravovat. Jak postupovat v tomto případě? Travor Project v manuálu doporučuje tři jednoduché kroky: naslouchat, převzít odpovědnost za svoje chyby a příště je již neopakovat.

1. Naslouchat

Je běžné, že se vyhýbáme těm, kterým jsme ublížili, ať už úmyslně či nikoliv, neboť v nás jejich přítomnost vyvolává nepříjemné pocity viny a studu. To ale není nejlepší krok, jak své chyby napravit. Naopak bychom měli setrvat v této nepříjemné situaci a ochotně druhému naslouchat. Snažte se porozumět a vcítit do člověka, kterému jste ublížili.

2.Převzít odpovědnost

Převezměte odpovědnost za své jednání, reflektujte svou výchozí situaci, ale neodmítejte, co chce s vámi druhý sdílet, neospravedlňujte své chování, ani neobhajujte své úmysly. Podobné chování totiž vůbec nepomáhá těm, kteří byli zranění, ale přesouvá pozornost k vašim osobním pocitům viny a studu.

Váš důvod není omluvou. Nejlepší omluva je taková, která neomlouvá a neoslabuje pocity druhé osoby, která byla zraněna.

3.Dejte si závazek, že příště se již zachováte lépe

Zkušenostmi se člověk učí, a to i těmi nepříjemnými. I ta nejupřímnější omluva je ovšem bezvýznamná, pokud se na vašem jednání do budoucna v zásadě nic nezmění. Ukažte, že vám na tom záleží, a zachovejte se příště jinak.

Zdroj: The Trevor Project, Out, Niceboys.cz

Přispět