Lesbické páry v Německu budou mít výrazně snažší adopci dětí

Němečtí zákonodárci navrhli reformu adopčního práva, které by mělo usnadnit adopci u ženských párů stejného pohlaví, biologickou matku a její ženskou partnerku.

Díky pozměněnému zákonu by i nebiologické matky měly mít plnou péči a zákonná práva na dítě v manželství. Nebiologická matka by tak nově nemusela projít zdlouhavým procesem adopce.

Bohužel se zatím totéž nechystá u ryze mužských rodičů.

Ministryně spravedlnosti Christine Lambrecht ze sociálně demokratické strany návrh podporuje:

„Rozmanitost naší společnosti se odráží v rodinách: Děti vyrůstají ve smíšených rodinách, s nesezdanými rodiči nebo s rodiči stejného pohlaví. Právo musí reagovat na pestrost forem rodinného soužití,“ napsala Lambrechtová na svém webu.

Lambrechtová se dále podle Deutsche Welle vyjádřila také k mužským párům, a sice, že nebiologický otec dítěte zatím stále bude muset projít procesem adopce podle zákonných postupů.

„Chceme se držet principu, že první rodičovské místo je rezervováno pro biologickou matku, která dítě počala. Její přítomnost je základní potřebou dítěte. Proto pro mužské páry je jedinou možnou cestou adopce.“

Také v Německu funguje cosi, co se nazývá „fiktiver Vaterschaft“ neboli fiktivní otcovství: pokud si muž vezme ženu, je automaticky prohlášen za otce dítěte, kterého ani nemusí být biologickým otcem, to se neděje v případě rodin párů stejného pohlaví.

Německo legalizovalo manželství pro všechny v roce 2017, což byl krok, který simultánně legalizoval adopci sezdaných párů stejného pohlaví. Ačkoliv je to obrovský mezník pro práva LGBT+ v zemi, stále přetrvává mnoho problémů, kterým musejí homosexuální páry čelit, které jsou spjaty s kulturními postoji kolem LGBTQ+ rodin.

Reforma zákona podnítila vlnu kritiky, nejčastější argumenty útočí na rozpor s doporučeními konzervativních odborníků na rodinné právo.

 

Zdroj: PinkNews, Niceboys

Přispět